By | September 6, 2016
Abigail Ratchford 10

Siêu mẫu Abigail Ratchford đã ẵm giải “Hoa khôi Gold Cup 2015”, một cuộc thi bên lề dành cho những người đẹp đại diện cho các đội bóng tham dự.

Abigail Ratchford 1 Abigail Ratchford 2 Abigail Ratchford 3 Abigail Ratchford 4 Abigail Ratchford 5 Abigail Ratchford 6 Abigail Ratchford 7 Abigail Ratchford 8 Abigail Ratchford 9 Abigail Ratchford 10